CIP FP Batoi

Ho sento, la plataforma está
tancada fins el proper dilluns a les 8h