CIP FP Batoi

El tràmit al qual intenta accedir està fora de termini. El període establit és des del:
08-09-2021 a les 15 hores
fins al
12-09-2021 a les 23 hores