CIP FP Batoi

El tràmit al qual intenta accedir està fora de termini. El període establit és des del:
01-09-2020 a les 07 hores
fins al
09-09-2020 a les 14 hores