CIP FP Batoi

El tràmit al qual intenta accedir està fora de termini. El període establit és des del:
16-07-2021 a les 00 hores
fins al
22-07-2021 a les 23 hores